Koppeling SmartMed-CareSoft en MediCheck

De koppeling tussen apotheekinformatiesysteem FarmaSys van SmartMed-CareSoft (voorheen CareSoft) en MediCheck (het elektronisch toedienregistratiesysteem voor de zorg) is een feit. Beide partijen hebben de handen ineen geslagen om de overdracht van gegevens op de papieren toedienlijst op digitale wijze met elkaar uit te wisselen. Het doel is het vervangen van de papieren toedienlijsten, het verhogen van de medicatieveiligheid en het stroomlijnen van de werkprocessen binnen apotheek en de zorg.

De koppeling is direct in gebruik genomen. Apotheek De Asselsestraat heeft de koppeling als eerste mogen aansluiten en is enthousiast;

"Voor onze apotheken is het noodzaak innovaties door te voeren die de medicatieveiligheid voor de patiënt verhogen. Door de samenwerking met MediCheck hebben zorgorganisaties een live koppeling met onze apotheken, waardoor wijzigingen van medicatie direct zichtbaar zijn voor de zorgprofessional en er altijd een up-to-date medicatieoverzicht van de patiënt klaarstaat. Bij elk geneesmiddel wordt de foto en bijbehorende bijsluiter getoond en kan er een digitaal verzoek tot dubbele controle bij risicovolle medicatie verstuurd worden naar collega’s op afstand.” 

Veilige koppeling

De koppeling tussen MediCheck en SmartMed-Caresoft is op een veilige manier tot stand gebracht. Om de beveiliging van patiëntgegevens te borgen bevindt de koppeling zich binnen het Ezorg netwerk en is de verbinding encrypted. Tevens wordt er gebruik gemaakt van gebruikers authenticatie. 

MediCheckMediCheck

MediCheck is een digitaal platform dat het geneesmiddelen toedienproces van A tot Z vastlegt voor alle zorgpartners in de medicatieketen. Veilige en efficiënte elektronische toedienregistratie inclusief de mogelijkheid voor veilige dubbele controle van risicovolle medicatie.

FarmaSys, een product van SmartMed-CareSoft

FarmaSys is een product van SmartMed-CareSoft (voorheen CareSoft, SmartMed nam in 2019 de apotheeksoftwareleverancier over). SmartMed biedt medicatiemanagement oplossingen voor het voorschrijven en afleveren van medicatie waarbij uitwisseling en samenwerking tussen verschillende zorgverleners en hun patiënten wordt geoptimaliseerd. Om de kwaliteit en beveiliging van gegevens te waarborgen voldoet SmartMed altijd aan de laatste standaarden en (privacy)richtlijnen.